Chiropractie en de bron van het leven

De hersenen reguleren alles wat er in het lichaam gebeurt. Ze doen dit door via het ruggenmerg en de daaruit tredende zenuwbanen prikkels te versturen en te ontvangen.

 

De hersenen sturen signalen naar alle organen en spieren in het lichaam ter regulering van:

  • hart- en longfuncties
  • maag-darmfuncties
  • de uitscheidingsorganen
  • de bloeddruk (via de vaatwanden)
  • de interactie tussen hormonale en neurologische systemen (via de hypofyse in de hersenen)
    alle spieren in het lichaam.

 

Als de hersenwerking wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld tijdens een narcose, verslappen alle spieren. Blijkbaar houden de hersenen onze spieren dus continu op spanning, ook ’s nachts. Dit noemen we de normale tonus. Dit is ook nodig, want als we iets willen ondernemen moeten we niet eerst allerlei spieren in het lichaam op spanning hoeven te brengen. We kunnen direct opstaan of iets doen waartoe de hersenen opdracht geven. Als er iets in het lichaam niet goed meer functioneert zijn de hersenen blijkbaar de controle erover kwijtgeraakt. In het reguliere medische circuit noemt men dit symptomen. De hersenen maken zelf geen prikkels, maar zijn afhankelijk van prikkels die door de omgeving worden opgewekt. Dit gebeurt via neurologische voelers, receptoren genaamd.

 

 

Activering van de hersenen

Slechts tien procent van alle prikkels waarop door de hersenen wordt gereageerd is afkomstig van onze zintuigen (receptoren die op geluid, licht, geuren en smaakstoffen reageren). Deze prikkels worden niet continu ontvangen.
Alle overige prikkels (90%) zijn wel continu aanwezig. Ze worden afgegeven door receptoren die op de beweging van de onwillekeurige spieren en gewrichten van de wervelkolom reageren en in het bijzonder op de beweging van de nekwervelkolom.
De nekwervelkolom is het meest beweeglijke deel van onze wervelkolom. Ze beschikt over vele specifieke receptoren. Sommige reageren bij beweging alleen op drukveranderingen in de gewrichten, en andere alleen op lengteverandering van de spieren die de wervelkolom besturen. Als de wervelkolom dus niet goed of niet maximaal kan bewegen zal de optimale aanmaak van prikkels via deze receptoren verminderen.

 

De hersenen krijgen dan minder prikkels binnen en kunnen alle lichaamsfuncties minder goed reguleren. Hierdoor verliezen de hersenen de controle over de eindorganen, zoals het hart, de longen, het maag-darmkanaal en het spierstelsel. Dit zal ertoe leiden dat deze organen kunnen ontsporen en klachten geven.

 

 

Hoe wordt de wervelkolom in beweging gebracht?

De hersenen kunnen zelf geen prikkels opwekken, dus moet er een mechanisme zijn dat de wervelkolom in beweging brengt. Zolang de wervelkolom niet in beweging is zullen de hersenen daarvandaan geen prikkels binnenkrijgen. Dit zien wij bijvoorbeeld bij comapatiënten, die meestal nog wel alle zintuiglijke prikkels ontvangen. Deze zijn echter niet voldoende om de willekeurige spieren te activeren. Zij zijn in hun eigen lichaam gevangen. Er moet dus een continue kracht zijn die onze wervelkolom in beweging houdt, en dat is de zwaartekracht.

 

 

De zwaartekracht is de bron van ons leven

De aantrekkingskracht van zon en maan zorgt ervoor dat er twee keer per dag eb en vloed is. Ons lichaam bestaat ook voor het grootste gedeelte uit water, dus deze krachten hebben ook een zekere invloed op ons. Daar merken we niets van, want het lichaam heeft hiervoor een bijzonder mechanisme ontwikkeld. Als het lichaam door de zwaartekracht bijvoorbeeld iets naar links wordt getrokken zullen de houdingsspieren aan de rechterzijde worden uitgerekt. Spieren zijn domme organen, maar de besturing ervan is buitengewoon fijn ontwikkeld. In de spieren zitten namelijk neurologische receptoren, die bij verlenging van de spieren ook uitgerekt worden. Deze uitrekking genereert een neurologische prikkel, die via het ruggenmerg teruggeleid wordt naar deze spier, die vervolgens opdracht krijgt zich samen te trekken. Gelijktijdig wordt deze prikkel doorgezonden naar de hersenen om deze over de stand van zaken te informeren. Doordat deze spier nu aanspant zal hij ons in tegengestelde richting van de zwaartekracht trekken. Hierdoor zullen de spieren aan de andere zijde worden uitgerekt, waar hetzelfde gebeurt. Het is dus onmogelijk in dit krachtenveld absoluut stil te staan. Iedereen is op deze wijze constant in beweging, ongeacht of men ligt, zit of staat. Meestal is deze beweging met het menselijk oog niet waarneembaar. Door de zintuigen (10% niet continu) en door de receptoren in de spieren en gewrichten van de wervelkolom (90% continu) worden in totaal naar schatting zo’n 100 miljard prikkels per uur opgewekt, elk uur van de dag.

 

 

Verstoring van de beweeglijkheid van de wervelkolom

Hoe kunnen er blokkades in de wervelkolom ontstaan? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden er in Nederland jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen ongevallen in en om het huis en bijna anderhalf miljoen sportblessures geregistreerd. Dit betreft alleen de zwaardere blessures. Ieder van ons loopt meermalen een blessure op als gevolg van ongecontroleerde bewegingen en ongevallen van allerlei aard. Onze spieren moeten in zulke situaties door middel van reflexen acuut de nodige stabiliteit verschaffen om erger te voorkomen. Als de spieren van de wervelkolom hierop niet voorbereid zijn zullen ze verkrampen en kan een wervelblokkade optreden.

 

 

Behandeling

Extra oefeningen of behandeling van verkrampte spieren leiden niet tot betere resultaten. Immers de spieren zijn al uitgeput geraakt en zullen daardoor nog verder verzwakken. De belastbaarheid van de spieren is afhankelijk van de hersenen die ze moeten aansturen. Aan de spieren zelf mankeert dus niets. Masseren heeft geen zin, want de spieren doen slechts datgene waartoe de hersenen opdracht geven. Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat de wervelkolom weer goed gaat functioneren. Dan zullen er continu meer prikkels naar de hersenen gaan, die daarna alle organen en spieren meer zullen stimuleren, waarbij de functie van de organen en de belastbaarheid van de spieren zullen verbeteren.
Chiropractoren behandelen dus geen symptomen of medische diagnoses. Zij behandelen patiënten met klachten waarbij een individuele aanpak vereist is. Door het herstel van de normale beweeglijkheid van de wervelkolom activeert een chiropractor de hersenen. Hij is daardoor niet alleen in staat pijn te bestrijden, maar kan ook bij allerlei gestoorde lichaamsfuncties verbetering bereiken. De klachten kunnen heel gevarieerd zijn:
hernia
ischias
nek- en rugpijn
duizeligheid
hoofdpijn, migraine
RSI, waaronder
slijmbeursontstekingen
nek- en schouderklachten
tenniselleboog
golfelleboog
maag- en darmstoornissen
huilbaby’s en/of KISS-syndroom
oorontstekingen bij kinderen.
Chiropractie

 

Een chiropractor is gespecialiseerd in het bepalen van dysfuncties in de wervelkolom. Door speciale manipulaties is hij in staat de normale functie van de wervels te herstellen. Kijk snel wat chiropractie voor u kan betekenen! Wilt u meer weten over onze behandelingen voor bijvoorbeeld rugpijn of nekklachten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!