Scoliose

Scoliose

Bij scoliose is de wervelkolom in de rug kromgegroeid. Er ontstaan hierdoor één of twee bochten. Een wervelkolom met één bocht noemen we C-vormige scoliose. Bij twee bochten spreken we van een S-vormige scoliose.

 

Hoe ontstaan klachten bij scoliose?

De klachten ontstaan bij scoliose door verschillen in spierlengte aan de beide kanten van de wervelkolom. Dit komt door de kronkeling in de rug. De spieren in uw rug moeten daardoor aan de ene kant meer werken dan aan de andere kant. Dit kan er dan voorzorgen dat u vatbaar bent om rugproblemen te krijgen.

Scoliose terugdraaien kan helaas niet. Wel kunnen de klachten worden verminderd door naar een chiropractor te gaan. Wanneer u hiervoor naar een chiropractor gaat, moet u er rekening mee houden dat u hoogstwaarschijnlijk elke 6, 8 of 12 weken terug zal moeten komen. Hiermee kan er worden voorkomen dat uw klachten terugkeren, dus dit is dan ook alleen maar in uw voordeel!


Symptomen

Scoliose gaat gepaard met een aantal klachten als:

  • Bewegingsbeperking
  • Vermoeidheid
  • Ademhalingsklachten
  • Pijnklachten

Naast deze klachten onderscheiden we scoliose tussen functioneel en structureel.

 

Functionele klachten
Functionele scoliose ontstaat door een verkeerde houding of compensatie van beenlengte verschil of onderliggende rugklachten.

 

Structurele klachten
Structurele scoliose gaat gepaard met een draaiing van de wervels om hun as. De ribben komen dan vaak aan een kant van de rug meer naar buiten dan bij de andere kant. Hiervan is de oorzaak in de meeste gevallen niet bekend.

 

Scoliose behandeling

De behandeling van scoliose hangt onder andere af van de kromming in uw rug en uw leeftijd. Bij het onderzoek naar uw scoliose zal de chiropractor een aantal vragen stellen met betrekking tot uw klachten. Wanneer de chiropractor alle antwoorden heeft verzameld, wordt er een onderzoek gedaan door diverse orthopedische, neurologische en beweeglijkheidstesten. Vanuit hier wordt gekeken of wij u bij Chiropractie Malden kunnen behandelen.

 

De volgende stap is het opstellen van een behandelplan. Daarnaast krijgt u advies over onder andere sport, voeding en zaken die u juist wel of niet kunt doen tijdens het behandelproces.

 

Denkt u last te hebben van Scoliose?

 

Maak dan een afspraak bij onze praktijk in Malden of Bennekom.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

8:00 - 18:00

Dinsdag

8:00 - 18:00

Woensdag

8:00 - 18:00

Donderdag

8:00 - 18:00

Vrijdag

8:00 - 18:00